De stappen die je moet nemen VOORDAT je een bedrijf koopt

Voordat je een bedrijf koopt, moet je er zeker van zijn dat je precies begrijpt wat je koopt. Dat kan moeilijk zijn.

Het waarderen van een bedrijf is geen eenvoudige oefening of een exacte wetenschap. Het levert gewoon een theoretisch cijfer op dat je een idee geeft van een eerlijke prijs die je moet betalen.

Hier zijn enkele van de belangrijkste stappen die je moet volgen om tot een juiste waarde te komen als je een bedrijf kopen overweegt.

Voer due diligence uit

Een goede due diligence is het eerste wat je moet doen als je overweegt een bedrijf te kopen. Je moet de jaarrekening, juridische status en activa beoordelen, waaronder inventaris, apparatuur en debiteuren. Je moet hiervoor gebruik maken van de diensten van interne en externe deskundigen.

Je moet ook de goede trouw van de verkoper en de soliditeit van het bedrijf bevestigen. Als het grootste deel van zijn omzet wordt gegenereerd door slechts een paar klanten, bijvoorbeeld, moet je bevestigen dat zij van plan zijn zaken te blijven doen met het bedrijf als je het hebt overgenomen.

Je moet ook rekening houden met eventuele veranderingen die je na de overname in het bedrijf wilt aanbrengen. Hoe essentieel deze veranderingen ook zijn, houd er rekening mee dat de kosten ervan het rendement op het kapitaal dat je hebt geïnvesteerd aanzienlijk kunnen verminderen.

Tip

Vraag een gedetailleerde lijst van wat de verkoper precies verkoopt, inclusief grond, gebouwen, apparatuur, inventaris, de bedrijfsnaam, zijn klantenlijst, eventuele contracten met werknemers en leveranciers, en vooruitbetaalde kosten en intellectueel eigendom.

Laat een onafhankelijke bedrijfswaardering uitvoeren

Het bepalen van de waarde van een bedrijf is een complex proces – deels wetenschap, deels kunst. Het is meestal een goed idee om een erkende bedrijfswaarder in de arm te nemen om een objectief en realistisch beeld te krijgen van de waarde van een bedrijf. Een taxateur kan een of meer waarderingsmethoden gebruiken, afhankelijk van de beschikbare informatie en het soort bedrijf.

De drie meest voorkomende methoden zijn:

  1. Op inkomsten gebaseerde methoden

Deze benaderingen worden gewoonlijk gebruikt voor bedrijven die een redelijk rendement genereren en waarvan de waarde groter is dan die van hun activa alleen. Een taxateur bepaalt de waarde van het bedrijf door de resultaten uit het verleden en de voorspelde cashflow of winst te bekijken.

  1. Op de markt gebaseerde methoden

Deze benaderingen berekenen een waardering door een waarderingsveelvoud toe te passen, dat gebaseerd kan zijn op EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie), inkomsten of andere maatstaven. Het specifieke cijfer dat wordt gebruikt en het type ratio variëren afhankelijk van vele factoren, zoals de bedrijfstak en de grootte van het bedrijf, de marktomstandigheden en multiples die door vergelijkbare bedrijven worden gebruikt.

  1. Op activa gebaseerde methoden

Op activa gebaseerde benaderingen worden typisch gebruikt voor bedrijven waarvan de waarde eerder aan activa dan aan operaties is gerelateerd, zoals die in de vastgoedsector.

Uitgelicht: bedrijf verkopen

Beoordeel de activa van het bedrijf

Er zijn een aantal manieren om de reële marktwaarde van een actief te bepalen. Een taxatie van een specialist kan nodig zijn voor activa als onroerend goed, grote apparatuur of gespecialiseerde inventaris. Evenzo kan een incassobureau je helpen de werkelijke waarde van debiteuren te bepalen, vooral bij de beoordeling van een bedrijf met veel klantenrekeningen.

De verkoper moet je een gedetailleerde lijst geven van wat er te koop is. Deze activa kunnen grond, gebouwen, apparatuur, inventaris, de naam van het bedrijf, de klantenlijst en eventuele contracten met werknemers en leveranciers omvatten, evenals vooruitbetaalde kosten en intellectueel eigendom.

Bij het beoordelen van de waarde van de apparatuur van een bedrijf: Zorg ervoor dat je beschikt over:

– modelnummers

– aankoopdata

– een overzicht van hoe goed de machines werken

– onderhoudsschema’s

– garantiegegevens.

Bij het taxeren van de inventaris:

– controleer de leeftijd en conditie van de voorraad

– vraag of er artikelen verouderd zijn

– als artikelen bederfelijk zijn, vraag dan of ze binnen de houdbaarheidsdatum zijn.

Bij het beoordelen van vorderingen

– bepaal hoe waarschijnlijk het is dat de verschuldigde bedragen zullen worden terugbetaald

– controleer de leeftijd van de vorderingen en of ze inbaar zijn

– vraag of er voldoende voorzieningen zijn getroffen voor oninbare vorderingen en of er geschillen zijn

Kijk naar eventuele verplichtingen

Afhankelijk van de aard van de activa kunnen leningen of onbetaalde schulden van een bedrijf jouw verantwoordelijkheid worden als koper. Een vorige geldschieter kan zelfs beslag leggen op de activa van het bedrijf als terugbetaling voor een onbetaalde lening, waardoor jij niets overhoudt. Je moet weten of het bedrijf overeenkomsten heeft ondertekend die de waarde van de activa kunnen verlagen of jouw vrijheid van handelen kunnen beperken.

Beslis of je het beste all-in kunt gaan of aandelen kunt kopen

Wie aandelen in een bedrijf koopt, neemt een aandeel in het bedrijf, de activa en de passiva, of die nu in de boeken van het bedrijf staan of niet.

Een koopovereenkomst kan een bepaling bevatten die de koper rechtstreeks bij het bestuur van het bedrijf betrekt, of de koper kan een stille vennoot blijven. Deze laatste optie kan de overgang tussen eigenaren soepel laten verlopen, waardoor de koper een lagere prijs betaalt en de bestaande eigenaren kopers kunnen laten zien hoe een bedrijf wordt geleid.

De koper heeft soms de mogelijkheid om de resterende aandelen uit te kopen en later de enige eigenaar te worden. Zo’n scenario is waarschijnlijker als het doelbedrijf beursgenoteerd is en als de koper genoeg aandelen heeft gekocht om enige invloed te hebben op de manier waarop het wordt geleid. Als een bedrijf in particuliere handen is, kunnen de eigenaren de voorkeur geven aan een rechtstreekse verkoop.

Er zijn altijd risico’s. Dergelijke transacties kunnen verzuren als de koper niet overweg kan met de oorspronkelijke eigenaren of als de nieuwe en oorspronkelijke eigenaren tegenstrijdige strategieën hebben. Een koper kan ook ongewild verantwoordelijk worden voor verplichtingen zoals niet geregistreerde naheffingen van inkomstenbelasting, rechtszaken en garantieclaims die niet in de jaarrekening zijn opgenomen. De nieuwe eigenaar moet ook voorkomen dat hij gebonden is aan de afschrijvingsschema’s van de vorige eigenaar, die op basis van de aankoopprijs gewijzigd kunnen worden.